اسپکورلار میکروسکوپی

Specular Microscopy

شمارش سلول های اندوتلیال، بررسی یکنواختی سلول های اندوتلیوم، بررسی شکل و توپوگرافی سلول ها و مقایسه و چشم از امکانات این دستگاه است.
بررسی علل کاهش دید . کاهش رفلکس قرمز، ادم مزمن قرنیه، امکان کارگزاری لنز ثانویه، بررسیچشم دیگر ، پاسخگویی در برابر پزشکی قانونی و ضرورت پیگیری برای پیوند قرنیه از جمله نیازها به اسپکولار میکروسکوپی است.

دستگاهی است که برای بررسی و شمارش سلول های لایه داخلی قرنیه در موارد نیاز به اعمال جراحی داخل چشمی بکار گرفته میشود.

fa_IRPersian