تست های بینایی سنجی و حرکات چشم Optometry & Ocular Motility Test

سرویس اپتومتری مرکز بطور یکسره و مداوم خدمات اپتومتری را عرضه می کند. بخشی از این خدمات به شرح ذیل است:

  1. تجویز عینک
  2. تجویز کانتاکت لنز سافت و هارد
  3. سایکلورفرکشن
  4. بررسی و درمان آمبیلیوپی
  5. اندازه گیری انحراف استرابیسم

سازمان بهداشت جهانی اپتومتری را مراقبین اولیه سلامت چشم می‌داند. به این معنا که یک بیمار چشم در آغاز باید توسط یک بینایی‌سنج (اپتومتریست) معاینه شود تا اگر دچار عیوب انکساری و اختلالات دید دو چشمی انحرافات عضلانی انکسار چشم و مواردی از این قبیل بود توسط اپتومتریست درمان گردد و در غیر این صورت به چشم پزشک متخصص ارجاع داده می‌شود. معادل فارسی اپتومتری، بینایی سنجی است، در واقع ترجمه لغت به لغت اپتومتری می‌باشد و با توجه به گستردگی این رشته و شرح وظایف آن معادل دقیقی محسوب نمی‌شود.

fa_IRPersian