دستگاه لیزر الکس (Ellex) جهت لیزر شبکیه

دستگاه لیزر الکس جهت لیزر شبکیه (Ellex laser solitaire) تولید شده توسط یکی از معتبرترین شرکت های تجهیزات پزشکی در زمینه لیزر یعنی شرکت Ellex کشور آمریکا است و بخش پاراکلینیک مرکز چشم پزشکی چشمخانه در کلینیک مرکزی شهری جهت درمان افراد دیابتیمورد و همچنین در افراد دیابتی در مرحله رتینوپاتی همراه با رگ زایی از این دستگاه استفاده میکند. به این نوع لیزر Scatter Photocoagulation هم گفته می‌شود. بر اساس تحقیقات انجام شده، دانشمندان بر این باورند که با لیزر کردن قسمت بزرگی از شبکیه هم میتوان عروق ناکارآمد را از بین برد و هم عواملی که باعث ایجاد عروق جدید میشوند هم از بین میروند. به این تشکیل عروق خونی نا کارآمد در چشم Proliferative Diabetic Retinopathy گفته می‌شود. روش درمان این حالت ایجاد سوختگی هایی در کل رتین به جز ناحیه ماکولا که مرتبط با دید مرکزی میباشد، است. معمولاً این نوع لیزر در ۲ تا ۳ جلسه انجام می شود.

دستگاه لیزر الکس (Ellex) جهت لیزر شبکیه

fa_IRPersian