فوندوس فتوگرافی (fundus photography)

فوندوس فتوگرافی (fundus photography)

فوندوس فتوگرافی

در این روش پزشک  با استفاده از قطره میدراکس که مردمک چشم را باز می نماید و پنجره ای که جلوی چشم را بیشتر باز کرده که می تواند قسمت های داخلی تر چشمان شما را به خوبی بررسی کند. در این آزمایش او می تواند ویتره، عصب بینایی، ماکولا، شبکیه و عروق خونی و سایر اجزا، ضایعات و جزئیات ته چشم را با دقت در یک نمای کلی بررسی کند. کاهش نور فوندوسکوپ وضوح تصویر را برای چشم پزشک کم میکند.

فوندوس فتوگرافی (fundus photography)

fa_IRPersian