دستگاه پم pam

(Visipred(PAM

تست فوق میزان حدت بینایی پس از عمل جراحی را با حدود 80 درصد دقت اعلام می کند.

در مواردی که میزان Red Refllex  با میزان حدت بینایی متناسب نیست، در مواردی که وضعیت ماکولا مشکوک است، در مواردی که دید پس از عمل رضایت بخش نیست، در مواردی که بیمار از حدت دید پس از عمل احساس رضایت نمی‌کند… این تست ضروری و مفید است.

نکات دستورات:
  1. سابقه چشم دیگر را تذکر دهید.
  2. سابقه جراحی را بنویسید.
  3. یافته های ته چشم را بنویسید.
  4. علت احتمالی کاهش دید را بنویسید.
نکته:

معمولا تست با گشاد کردن مردمک انجام میشود.

در مواردی که دید بیمار خیلی کم است ممکن است این تست مناسب نباشد.

fa_IRPersian