(Optical Coherent Tomography (OCT

بررسی لایه های رتین در حد سلولی و لایه ای، با رزولوشن 8 میکرون و تصاویر با کیفیت بالا از امکانات پیشرفته این سیستم می باشد. شفاف بودن مدیا، امکان فیکساسیون برای بیمار و استابیلیتی سرو چشم، کیفیت تصویر را تضمین می کند.
بطور استاندارد مود Longitudinal (Bscan) بکار میرود ولی در صورت درخواست، مودهای ذیل انجام میشود.

  • Cscan (بررسی سطح)
  • Topography ( ضخامت ماکولا)
  • Radial ( در زوایای 120.90.60.30.180)
  • RNFL ( بررسی نروفایبرلایر شبکیه)

این دستگاه امکان تصویر برداری از لایه های شبکیه را امکان پذیر میسازد و به تشخیص و روند درمان در بیمارانی که کاهش بینایی نشان می دهند کمک شایانی بعمل می آورد. از این آزمایش می توان در موارد مشکل دار آب مروارید و سوراخ شدگی شبکیه و یا ورم لایه های شبکیه و یا مواردی که روی شبکیه کشش وارد میشود میتوان استفاده نمود.

fa_IRPersian