تمامی بیماری های چشمی در کشور قابل درمان است

دبیر علمی بیست و نهمین کنگره انجمن علمی چشم پزشکی ایران، گفت: در شرایط کنونی، هیچ بیمار چشمی نداریم که نیاز باشد برای درمان به خارج از کشور اعزام شود.

محمدرضا صداقت، روز سه شنبه در نشست خبری بیست و نهمین کنگره انجمن علمی چشم پزشکی ایران که در سالن کنفرانس انجمن علمی چشم پزشکی برگزار شد، افزود: در کنگره امسال، دو برنامه پرستاری چشم پزشکی و چشم پزشکان جوان را داریم. همچنین، میهمانانی از آمریکا و اروپا در کنگره حضور خواهند داشت. ضمن اینکه، روسای انجمن های چشم پزشکی کشورهای منطقه نیز در کنگره حاضر خواهند بود.

وی با اشاره به بررسی تازه های چشم پزشکی در کنگره امسال، گفت: بسیاری از درمان ها همواره در حال تغییر هستند و این یکی از چالش های رشته چشم پزشکی است.

چشم پزشکی

صداقت تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در کنگره مورد بحث قرار می گیرد، این است که چگونه بتوانیم وسایل تشخیصی پیشرفته چشم پزشکی را وارد کشور کنیم.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی چشم پزشکی ایران، گفت: خوشبختانه هیچ بیماری چشمی نداریم که در کشور درمان نشود.

وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر کمبودی در زمینه تجهیزات و داروهای چشم پزشکی در کشور وجود ندارد، افزود: فقط در یک مقطع یک ساله، هزینه های ارزی باعث افت در تامین تجهیزات چشم پزشکی گردید. “

جهت دریافت نوبت آنلاین چشم پزشک متخصص به بخش نوبت دهی سایت کلینیک چشم پزشکی چشمخانه مراجعه نمایید

fa_IRPersian