دستگاه اسلیت لمپ

در دستگاه اسلیت لمپ Slit Lamp پس از ثابت کردن وضعیت سر و چشم‌هاى بیمار در موقعیت مناسب، پرتوى نورى با عرض، طول و زاویه قابل تنظیم بر سگمان قدامى چشم تابانده، با بزرگ‌نمائى دلخواه (۱۰ یا ۱۶ برابر) به‌صورت سه بعدى (دید دو چشمی) سگمان قدامى چشم معاینه مى‌شود.

به کمک اسلیت لمپ از لبهٔ پلک تا قدام زجاجیه را مى‌توان معاینه کرد. با بیشترین درجه بزرگ‌نمائى آن، مى‌توان رنگدانه‌ها و سلول‌هاى غیر طبیعى در زلالیه (گلبول‌هاى قرمز یا سفید) یا کدر شدن زلالیه (Flare) (به علت افزایش پروئین آن) را مشاهده کرد. زلالیهٔ طبیعى به‌علت شفافیت قابل مشاهده نیست. براى بررسى سلول و Flare در زلالیه باید شدت نور و میزان بزرگ‌نمائى در حداکثر باشد و نورى که عرض و طول آن باریک شده است، با زاویه ۴۵ درجه بر روى قرنیه تابانده شود. این سیستم در ترکیب با یک بیومیکروسکوپ استفاده می شود. بیمار بر روی یک صندلی در جلوی دستگاه می نشیند و چانه اش را در محل استراحت قرار داده و پیشانی اش را به محل اتکا تکیه می دهد. این لامپ امکان معاینه بخش قدامی و بخش خلفی چشم انسان را فراهم میکند که شامل پلک ، مجاری اشکی ، ملتحمه ، قرنیه ، عدسی ، زلالیه و زجاجیه است. دوربین دو چشمی اسلیت لمپ تصویر برجسته و بزرگنمایی شده ای از ساختار چشم با جزئیات ارائه می دهد که تشخیصهای آناتومیکی را در حالت های زیادی از چشم ممکن می کند. یک لنز دستی دوم نیز برای معاینه شبکیه استفاده می شود.

دستگاه اسلیت لمپ

fa_IRPersian