Contrast Sensitivity

میزان حدت بینایی بیانگر لزوم و یا عدم لزوم جراحی نیست. کیفیت دید بهتر است با تست کنتراست بررسی کنیم. بعضی بیماری ها در مراحل اولیه روی کیفیت دید تاثیر می گذارد و با وجود دید 10/10 بیمار ابراز ناراحتی می کند و با اندازه گیری کنتراست متوجه کاهش آن می شویم. برای بررسی کیفیت لنز کارگذاری شده و یا بررسی وضعیت دید در شرایط مختلف نوری، تست کنتراست بسیار کمک کننده است.

این تست با سنجش توانایی بیمار در تشخیص شکل از زمینه در ارزیابی بیمارانی که در محیط های کم نور احساس مشکل میکنند و یا خیره گی نور برایشان آزار دهنده است، در بیماران کاندیدای جراحی انکساری ، در ارزیابی مبتلایان به آب سیاه ، آب مروارید ، دیابت … مورد استفاده قرار میگیرد.

fa_IRPersian