بازسازی بخشهاى بسترى کلینیک مرکزی شهر

گزارش تصویری بازسازى بخش های بستری کلینیک مرکزی شهر (چشمخانه)

در راستاى ارتقا رضايت مندى  بيماران و همراهان عزيز،از محيط مجموعه و رعايت موارد ايمنى بيماران و پرسنل ،مديريت مجموعه به همراه گروه فعال و كوشا كلينيك مركزى مبادرت به بازسازى بخشهاى بسترى نمودند.

در این گزارش تصویری، شاهد روند انجام بازسازی هستید.

به اميد افزايش رضايتمندى شما عزيزان.

تصاویر مراحل بازسازی بخش بستری کلینیک مرکزی شهر

تصاویر بعد از بازسازی بخش بستری کلینیک مرکزی شهر

en_GBEnglish