درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری پزشکان با کلینیک فوق تخصصی چشمخانه
 • لطفا شماره نظام پزشکی خود را به صورت کامل و با اعداد انگلیسی وارد نمایید.
 • لطفا کد ملی خود را با اعداد انگلیسی و بدون خط فاصله وارد نمایید.
 • تعهدات متقاضی همکاری با کلینیک فوق تخصصی چشمخانه

  • رعایت ساعت وقت عمل جراحی ( حضور بموقع ) حضور بیمار حداقل دو ساعت قبل از عمل
  • اخذ وقت قبلی حداقل ۲۴ ساعت قبل و هماهنگی با مسئولین اتاق عمل
  • اطلاع به اتاق عمل برای کنسل کردن در اسرع وقت ( به منظور ایجاد فضا برای سایر همکاران)
  • حفظ اموال و لوازم کلینیک و جبران زیان های احتمالی وارده به کلینیک
  • در دسترس بودن و پاسخگوئی جهت بیمارانی که معرفی نموده یا جراحی شده اند.
  • معرفی بیماران به مرکز بوسیله فرم( معرفی بیمار) با ذکر کد جراحی.
  • عدم اخذ حق العلاج در مطب و رعایت تعرفه های مصوب
  • معرفی بیمارانی که حداکثر تا ۲۴ ساعت نیاز به مراقبت داشته باشند.
 • لطفا فقط اعداد انگلیسی وارد نمایید.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
en_GBEnglish