به خاطر داشته باشید که پر کردن این فرم به معنی استخدام شما نخواهد بود. اطلاعات شما مورد بررسی قرار میگیرد و در زمان نیاز به استخدام نیرو در صورت مناسب بودن رزومه ارسالی با شما تماس گرفته خواهد شد.

کلینک چشمخانه فقط دو شعبه در تهران دارد٬ هیچگاه در سایت دیوار هیچ آگهی استخدامی از طرف کلینیک چشمخانه قرار نگرفته است و به هیچ عنوان پر کردن فرم شامل هزینه نخواهد بود.

en_GBEnglish