کلاس احیا قلبی پیشرفته در کلینیک مرکزی شهر

برگزاری کلاس های آموزشی عمومی و تخصصی درون بخشی طبق آخرین سنجه های اعتبار بخشی در جهت ارتقائ سطح علمی همکاران

کلاس احیا قلبی پیشرفته ۲

این مرکز طبق آخرین سنجه های اعتبار بخشی در جهت ارتقائ سطح علمی همکاران
به صورت عمومی و تخصصی کلاسهای آموزشی درون بخشی و عمومی و تخصصی برگزار می‌نماید. راهبرد کاری جهت این کلاسها معیار نظر سنجی ( PDP) بوده و همچنین آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی روز نیز می‌تواند جزئ از برنامه کاری باشد.
در این راستا کلاسهای CPR پایه و پیشرفته با اساتید برجسته علم اورژانس و بهره گیری از فن آوری و آموزش عملی برگزار و در نهایت امتیاز باز آموزی در سامانه آموزش مداوم پرستاری برای افراد ثبت و به صورت یکپارچه کادر درمان در آموخته های قبلی را باز آموزی و به آخرین اطلاعات علمی در روش‌های احیا و داروها و نیز توجهات کویید که در مقاله های جدید روشهای عملکردی را تغییر داده است آشنا میگردند.

کلاس احیا قلبی پیشرفته ۱
کلاس احیا قلبی پیشرفته

0 replies

ما را در تجربیات خود سهیم کنید

تمایل دارید شما نیز بخشی از این بحث باشید؟
سوالات خود را مطرح کنید!

Leave a Reply

en_GBEnglish